2015-08-23 14:03:30
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за участие в проектa „СУПЕР[М]АРТ[КЕТ]”

Кандидатстването е по електронен път и/или по пощата. Заявлението за участие включва попълнен формуляр за регистрация - като текстов файл или он-лайн формуляр (виж линка по-долу), изображение на произведението в резолюция 300 dpi във формат JPG, PNG или TIFF, изпратено на project@sbh-varna.com и/или допълнителна визуална документация, изпратена по пощата на адрес на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 65. Няма такса за участие.
Срок за кандидатстване: 11 октомври 2015г.