Милко Божков

Роден на 3.03.1953 г. в село Ресен, Великотърновско, където живее и работи в момента. През 1978 г. завършва НХА - София, специалност живопис при проф. Добри Добрев.- Излагал е на много места по света, но най-активно работи с две чужди галерии - люксембургската “Edition 88” и франкфуртската “Titan”.