Явор Цанев

Роден на 13.10.1956 г. в София.

Завършил НХА – София, през 1982 г., специалност живопис.

Доцент по живопис във ВСУ “Черноризец Храбър”.

- Участия в много групови, национални и международни изложби

Живее и работи от 1982 г. във Варна.