Portrait

Валери Чакалов графика

Роден на 14.12.1957 г. в гр. Девня.
Завършил НХА – София, през 1984 г., специалност графика при проф. Галилей Симеонов.
Доцент по графика от 2001 г.
- 15 самостоятелни изложби
- 30 участия в национални и групови изложби, пленери и артпроекти
- 37 участия в международни изложби, пленери и артпроекти
Награди: 6 национални и международни награди.
Повече
Portrait

Ванко Урумов живопис

Роден на 21.12.1941 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1971 г., специалност живопис.
- Над 30 самостоятелни изложби
- От 1971 г. – участие във всички национални и представителни изложби на съвременното българско изкуство у нас и в чужбина
Награди: На Римската академия за съвременно изкуство “Медуза Аурея”, “Варна” и др.
Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, Конгресната библиотека във Вашингтон, Националната библиотека в Париж.
Повече
Portrait

Васил Василев живопис

Роден на 9.02.1957 г. в с. Змеино, общ. Омуртаг.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1982 г., специалност живопис.
- 14 самостоятелни изложби
- 12 участия в национални изложби и биеналета
- 9 участия в международни изложби и биеналета
Награди: На галерия “Делбело” и др.
Негови творби са притежание на НХГ – София, градски галерии в страната и в чужбина, както и на частни колекции в Европа, САЩ и Канада.
Повече
Portrait

Венелин Божидаров живопис, склуптура

Роден на 7.10.1955 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност изобразително изкуство при Панайот Димитров.
От 2001 г . е доцент по формообразуване в ТУ – Варна.
- Участия в много национални изложби и пленери
Негови произведения са притежание на много колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Венелин Иванов склуптура

Роден на 21.11.1950 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1977 г., специалност скулптура.
- 8 участия в национални изложби
- 14 участия в международни изложби
Повече
Portrait

Венцеслав Антонов графика

Роден на 6.04.1942 г. в гр. Бяла Слатина
Завършил НХА – София, специалност приложна графика при проф.
А. Поплилов, 1971 г.
- Участия в много национални и международни изложби и бианалета на графиката
Негови произведения са притежание на много колекции у нас и в чужбина.
Награди: Награда за графика- Седмица на морето - 1984 г., награда “Варна” - 2003 г.
Повече
Portrait

Веселин Начев живопис

Роден на 2.11.1958 г. в Бургас.
Завършил НХА – София, през 1985 г., специалност живопис при проф. Иван Киров.
Доцент по живопис във ВСУ “Черноризец Храбър”.
- 13 самостоятелни изложби
- 11 участия в национални и групови изложби
- 17 участия в международни изложби, биеналета и триеналета
Награди: награда “Варна” и др. национални и международни награди.
Повече
Portrait

Веселин Костадинов склуптура

Роден през 1955 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново,
специалност скулптура
- Участва в много национални и международни изложби - Германия, Холандия, Люксембург
Награди: Награда за скулптура от симпозиума в Одеса през 1988 г.
Негови творби са притежание на частни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Владимир Иванов графика

Роден на 30.05.1946 г. във Варна. Завършил НХА – София, през 1975 г., специалност графика. Професор по изобразително изкуство на ВСУ “Черноризец Храбър” от 1998 г. - 10 самостоятелни изложби - 15 участия в национални и групови изложби - 27 участия в международни изложби и биеналета на графиката Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, галерии и частни колекции у нас, в Европа, САЩ и Япония.
Повече
Portrait

Веселин Начев склуптура

Роден през 1920 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1948 г., специалност скулптура при проф. Иван Лазаров.
- Множество участия в национални и международни изложби
- Създател на голям брой паметници и керамични пана във Варна и в областта
- През периода 1992 – 1995 усилено се занимава с политическа карикатура
Повече
Portrait

Велина Гребенска живопис

Родена на 18.06.1979 г. в гр. Габрово.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 2002 г., специалност живопис при проф. Г. Костов.
- 5 участия в групови изложби и пленери
Работи в областта на живиписта и рисунката.
Повече
Portrait

Веселин Чакъров живопис

Роден на 14.09.1972 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност живопис при проф. Александър Терзиев.
- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби.
Работи в областта на живописта и графиката.
Повече
Portrait

ВалентинаКръстева графика

Родена на 03.07.1978 г. във Варна.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново, през 2002 г., специалност графика при доц. Мотко Бумов.
- Участва в групови и национални изложби
Повече
Portrait

ВладимирДимитров живопис, графика, дизайн

Роден на 15.07.1967 г. във Варна.
Работи в областта на илюстрацията,
графичния дизайн, комикса,
исторически възстановки, живопис.
Повече