Portrait

Живко Димитров графика

Роден на 27.08.1935 г. в гр. Благоевград.
Завършил НХА – София, през 1959 г., специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Илия Бешков.
- Работил като сценограф на благоевградския и варненския театър.
Награди: За сценография на националните театрални прегледи и награда “Варна”.
Повече
Portrait

Живко Дончев склуптура

Роден през 1972 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1998 г., специалност скулптура при проф. Величко Минеков.
- 3 самостоятелни изложби
- Участие в 4 групови, национални и международни изложби
Автор на наградата на галерия “Артея”.
Негови пластики са притежание на колекционери у нас и в чужбина.
Живее и работи във Варна.
Повече
Portrait

Жени Кателиева живопис

Родена на 15.07.1971 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1998 г., специалност стенопис.
- 2 самостоятелни изложби
- Участие в 4 международни изложби
Награди: Три национални награди.
Нейни творби са притежание на колекционери у нас и в чужбина.
Повече