Portrait

Калия Йорданова живопис

Родена на 22.10.1948 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1974 г., специалност монументална живопис.
- 9 самостоятелни изложби
- Участия в много регионални, национални
и международни изложби и биеналета
Работи в областта на графиката и монументалната живопис.
Повече
Portrait

Кина Петрова живопис

Родена във Варна.
Завършила НХА – София, специалност сценография при проф. Георги Каракашев.
- 7 самостоятелни изложби в България и 4 в чужбина
- Участие в над 14 групови изложби у нас и в чужбина
- Над 10 реализирани театрални проекта у нас и в чужбина
Награди: награда “Варна” и награди на националните театрални прегледи за нейни сценографии.

Повече
Portrait

Киро Янев склуптура

Роден на 1.09.1950 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1978 г., специалност скулптура при проф. Димитър Даскалов.
- 4 самостоятелни изложби-1995,2000,2005 и 2010 година. - над 100 участия в национални, регионални и международни изложби.Колективни изожби в Холандия Белгия-1991 -год. -Награди: Първа награда за скулптура в конкурс за морето."Почетен знак с лента на кмета на община Варна"-За принос в образованието и създаване на художествени ценности. Негови творби са притежание на галерии и частни колекции в България,Холанндия,Норвегия,Швеция,Германияи,Италия и др.Преподавател по моделиране в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства"Константин Преславски"-Варна.Реализирани множество проекти в градска среда,паркове,офиси,хотели и училища.Реализирани и реставрации на пластични обекти в архитектурна среда.
Повече
Portrait

Константин Угринов живопис

Роден през 1952 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1978 г., специалност консервация и реставрация при проф. Любен Прашков и проф. Григори Григоров.
Работи в областта на реставрацията на икони и маслени картини, на пространственото
оформление и графичния дизайн
- 1992 г. – иконописна изложба във Виена
Живее и работи във Варна.
Повече
Portrait

Красен Бербенков живопис

Роден през 1956 г. в гр. Добрич.
Завършил НХА – София, през 1986 г., специалност живопис при акад. Светлин Русев.
- Над 20 самостоятелни изложби в България и в чужбина
Награди: На Националната изложба “Човекът и морето”
Повече
Portrait

Красимира Игнатова силикатни форми

Родена на 17.10.1951 г. в София.
Завършила НХА – София, през 1976 г., специалност керамика при проф. Венко Колев.
- 16 участия в специализирани керамични изложби в България и в чужбина
Нейни керамични пана са притежание на частни и държавни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Костадин Петков живопис

Роден на 12.03.1951 г. в гр. Кърджали.
Завършил НХА – София, през 1978 г.
Специализира при доц. Галилей Симеонов.
- Участия в много групови, национални и международни изложби
Негови произведения са собственост на колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Кремена Цанкова графика

Родена през 1974 г. във Варна.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1998 г., специалност графика.
- Участие в 6 изложби
Повече
Portrait

Катя Костадинова живопис

Родена на 1.01.1980 г. в гр. Плевен.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 2003 г., специалност иконография при проф. Любен Прашков и др.
- 4 участия в общи изложби
- Проект и изписване на фасадата на църквата “Св. св. Константин и Елена”
Нейни произведения са собственост на колекции у нас и в чужбина.

Повече
Portrait

Климент Антонов графика

Роден на 22.07.1973 г. във Варна
Завършил “Нов български университет” - София.
Работи в областта на концептуалното изкуство и графиката.
Участва в международните бианалета на графиката в България, Египет и Япония.
Повече
Portrait

Кристиян Петров живопис

Роден на 6.02.1971 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1998 г., специалност живопис при проф. Андрей Даниел.
- Участия в редица изложби
Живее и работи във Варна.
Повече
Portrait

Калина Атанасова графика

Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2002 г.,специалност графика при доц. Мотко Бумов.
- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби в България и чужбина.
Повече