Portrait

Маргарита Денева живопис

Родена на 4.06.1931 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1955 г., специалност живопис при проф. Кирил Цонев и при проф. Илия Петров.
- 16 самостоятелни изложби
- Участия в много регионални, национални и международни изложби
Награди: Редица национални награди.
Нейни творби притежават всички галерии в страната и много частни колекционери в чужбина.
Носител на орден “Кирил и Методий IIстепен” и орден “13 века България”.
Повече
Portrait

Мария Чакърова живопис, графика

Родена през 1948 г. във Варна.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1973 г., специалност графика.
- 13 самостоятелни изложби
- 24 участия в групови, национални и международни изложби, биеналета и триеналета на графиката, живописта, акварела и пр.
Награди: Награда “Варна” и няколко национални и международни.
Нейни творби са притежание на много галерии и частни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Мария Кънчева живопис, дизайн

Родена на 27.07.1953 г. в София.
Завършила НХА – София, през 1976 г., специалност дизайн.
- 6 самостоятелни изложби
- От 1978 г. участва във всички ОХИ
- Участва в редица изложби и конкурси за приложна графика и оформление на книгата
Представител на ИКОГРАДА за България
Награди: За графичен дизайн, запазен знак и плакат
Повече
Portrait

Милена Савулева графика

Родена през 1959 г. във Варна.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1982 г., специалност графика.
- 6 самостоятелни изложби
- Участия в много национални и международни изложби
Повече
Portrait

Милко Божков живопис, графика

Роден на 3.03.1953 г. в село Ресен, Великотърновско, където живее и работи в момента. През 1978 г. завършва НХА - София, специалност живопис при проф. Добри Добрев.- Излагал е на много места по света, но най-активно работи с две чужди галерии - люксембургската “Edition 88” и франкфуртската “Titan”.
Повече
Portrait

Маргарита Войнова живопис

Родена през 1952 г. във Варна.
- 9 самостоятелни изложби в Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, САЩ, Франция и др.
- Участия в много национални и международни изложби, биеналета, модни форуми фестивали и конкурси
Повече
Portrait

Мариана Шишкова живопис

Родена на 2.09.1958 г. във Варна.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - 1982 г., специалност стенопис при доц. Н. Гелов
- Участия в ОХИ, национални и международни изложби.
Работи в областта на декоративно-монументалната живопис, художствен текстил, рисувана коприна.
Повече
Portrait

Марина Русева живопис

Родена през 1971 г. в Санкт Петербург (Русия).
Завършила РГПУ “Херцен” през 1995 г., специалност живопис.
- 3 самостоятелни изложби
- 20 съвместни изложби с Н. Русев
- Участия в много национални и международни изложби и пленери
Нейни произведения са собственост на редица наши и чуждестранни колекционери.
Повече
Portrait

Милан Миланов живопис

Роден през 1942 г. във Варна
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново – 1970 г.,
при професор Стоилов.
- Участия в много национални и международни изложби
Негови творби са притежание на частни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Милен Маринов живопис

Роден през 1965 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1993 г., специалност консервация и реставрация.
- 7 самостоятелни изложби
- Редица участия в ОХИ в страната и в чужбина

Повече
Portrait

Мина Георгиева живопис

Родена на 22.01.1974 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1999 г., специалност стенопис при проф. Олег Гочев.
- 4 самостоятелни изложби
- 10 участия в колективни и национални изложби
- 6 реализации на стенописи в сгради и параклиси
Нейни творби са притежание на частни колекции у нас и в чужбина.
Член на СБХ
Повече
Portrait

Младен Костадинов живопис

Роден на 10.03.1975 г. във Варна.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 2003 г., специалност иконография при проф. Любен Прашков и др.
- 2 самостоятелни изложби
- 5 изпълнени стенописи и иконописи в църкви и манастири
- 5 участия в групови изложби
Награди: Спечелена стипендия на фондация “Райна Кабаиванска”.
Негови произведения притежават колекционери у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Маргарита Маринова живопис

Родена на 16.09.1951 г. в гр. Дългопол.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност живопис при проф. Александър Терзиев.
- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби.
Работи в областта на живописта, рекламата, вътрешноархитектурното оформление.
Повече
Portrait

Мария Начева склуптура

Родена през 1926 г.
Завършила НХА – София, през 1948 г., специалност скулптура при проф. Иван Лазаров,
- Редица самостоятелни изложби
- Участия в много групови, национални и международни изложби
Работи в областта на малката пластика – бяла керамика и дърворезба.
Повече
Portrait

Мария Христова живопис, графика, дизайн

Роден на 17.08.1981 г. във Варна
Завършила ТУ - Варна,
специалност инжeнерен дизайн
- Участия в национални и международни изложби
Работи в областта на графиката, живописта и графичния дизайн.
Повече
Portrait

Милко Матеев живопис

Роден през 1959 г. в София.
Завършил висше образование през 1981 г., специалност педагогика.
- 5 самостоятелни изложби
- 8 участия в ОХИ
Повече
Portrait

Мими Йорданова живопис

Родена през 1971 г. в гр. Добрич.
Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1998 г.
- Няколко самостоятелни изложби
- Участия в групови и ОХИ

Повече
Portrait

Момчил Тачев склуптура, дизайн

Завършил НХА – София, през 2000 г., специалност изкуствознание.
Защитава доктурантура към ТУ - Варна
- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби
Работи в областта на скулптурата, дизайна и рекламата.
Повече