Portrait

Радко Мурзов живопис, графика

Роден на 3.04.1939 г. в с. Козаре, обл. Бургас.
Завършил НХА – София, през 1970 г., специалност живопис при проф. Илия Петров и проф. Петър Михайлов.
- 17 самостоятелни изложби
- Участия в много национални и международни изложби
Работи в областта на кавалетната и монументалната живопис, рисунката, плаката, илюстрацията и пластиката.
Негови произведения притежават много галерии и частни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Росен Радоев дизайн

Роден на 17.04.1951 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1978 г., специалност дизайн.
Доцент по пространствен дизайн във ВСУ.
- Дизайнерско оформяне на редица обекти у нас и в чужбина
- Множество участия в национални и международни изложби
Награди: 9 национални и международни награди в областта на художествено-пространственото оформление.
Повече
Portrait

Роберт Баръмов графика

Роден на 23.12.1966 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1993 г.
- 13 самостоятелни изложби
- Над 30 участия в международни биеналета и триеналета на графиката
Награди: Над 20 национални и международни награди.
Повече
Portrait

Румяна Иванова графика

Родена на 14.09.1947 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1975 г., специалност изкуствознание.
- Участва в редица ОХИ
- Автор на изследвания и учебници в областта на изобразителното изкуство,
в списването на многотомната “История на българската култура” (изд. на БАН), автор на над 200 публикувани изкуствоведски статии в специализирани издания
Повече
Portrait

Радослав Радев склуптура

Роден през 1954 г. в гр. Севлиево.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, през 1981 г., специалност скулптура.
- Няколко самостоятелни изложби
- Много участия в ОХИ
Негови работи са притежание на държавни и частни колекции в България и чужбина.
Повече
Portrait

Росен Германов живопис, графика

Роден на 6.05.1961 г. в гр. Търговище.
Завършил ИУИИ в гр. Дупница през 1983 г.
Работи в сферата на иконописта и графиката.
- 2 самостоятелни изложби
- Участие в редица групови, национални и международни изложби
Негови произведения притежават колекционери у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

РадославРадославов живопис

Роден на 4.04.1960 г. във Варна
Работи в областта на живописта и реставрацията
Участва в регионални изложби
Повече