Portrait

Христо Веков живопис

Роден на 25.08.1930 г. в с. Малорад, обл. Враца.
Завършил НХА – София, през 1955 г., специалност живопис при проф. Илия Петров.
- 10 самостоятелни изложби
- Участия в много регионални, национални и международни изложби
Работи и в областта на декоративно-монументалните изкуства.
Награди: Регионални и национални награди за живопис;
Носител на орден “Св.св. Кирил и Методий” (I и II степен)
Повече
Portrait

Христо Кирилов живопис, склуптура

Роден на 28.12.1953 г. в гр. Павликени.
Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност скулптура при Панайот Димитров.
- 2 самостоятелни изложби
- Редица участия в ОХИ
Работи в областта на графиката, рисунката и малката пластика.
Негови произведения са притежание на частни колекции у нас и в чужбина.
Повече
Portrait

Христо Петров живопис

Роден на 4.01.1960 г. във Варна.
Завършил ШУ “Епископ Константин Преславски” през 1990 г., специалност живопис. През 1998 г. завършва специализация по компютърен дизайн и вътрешна архитектура.
- От 1993 г. участва редовно в ОХИ
Работи в областта на маринистиката и пейзажа.
Повече