Ирена Нейкова

Родена на 6.09.1959 г. във Варна.

Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново

Работи живопис, рисувана и пластична керамика

Награди: Награда “Златни ръце” - Пловдив, за постижение в керамиката.