Ангел Ангелов

Роден през 1950 г. в гр. Шумен.

Завършил учителски институт. Специализирал керамика в Италия.

Работи в областта на живописта, иконографията, керамиката и др.

- Множество участия в групови, национални и международни изложби