Данил Йорданов

Роден през 1972 г. в гр. Балчик

Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 1997 г.,специалност живопис при проф. А. Терзиев

Преподавател по рисуване във ВСУ “Черноризец Храбър”

- 9 самостоятелни изложби

- 7 колективни изложби