Мария Христова

Роден на 17.08.1981 г. във Варна

Завършила ТУ - Варна,

специалност инжeнерен дизайн

- Участия в национални и международни изложби

Работи в областта на графиката, живописта и графичния дизайн.