Венелин Божидаров

Роден на 7.10.1955 г. във Варна.

Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, специалност изобразително изкуство при Панайот Димитров.

От 2001 г . е доцент по формообразуване в ТУ – Варна.

- Участия в много национални изложби и пленери

Негови произведения са притежание на много колекции у нас и в чужбина.