Момчил Тачев

Завършил НХА – София, през 2000 г., специалност изкуствознание.

Защитава доктурантура към ТУ - Варна

- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби

Работи в областта на скулптурата, дизайна и рекламата.