Савка Казаларска

Родена през 1953 г. във Варна.

Завършила НХА – София, през 1977 г., специалност промишлен дизайн.

От 2004 г. е доцент по специалността мода във ВСУ “Черноризец Храбър”.

- Множество реализирани дизайнерски проекти