Тереза Павлова

Родена на 27.01.1975 г. във Варна.

Завършила НХА – София, през 1998 г., специалност текстил при проф. Вл. Овчаров и проф. В. Попнеделев.

От 1999 г. е преподавател по рисуване и живопис във ВСУ “Черноризец Храбър”.

- 4 самостоятелни и групови изложби