ВладимирДимитров

Роден на 15.07.1967 г. във Варна.

Работи в областта на илюстрацията,

графичния дизайн, комикса,

исторически възстановки, живопис.