Петко Петков

Роден на 20.10.1945 г. в София.

Завършил НХА – София, през 1972 г., специалност текстил при проф. Марин Върбанов.

От 1997 г. е доцент по специалността текстил във ВСУ “Черноризец Храбър”.

- От 1973 г. – участия във всички национални ОХИ на приложно-декоративното изкуство

- Много участия в групови изложби на СБХ в чужбина

Награди: Носител на много награди на СБХ.