Дизайн

Portrait

Атанас Янев дизайн

Роден на 28.10.1973 г.
Завършил НХА – София, през 2000 г., специалност промишлен дизайн.
- Участия в няколко международни дизайнерски конкурса
- 2 участия в национални изложби
- 1 самостоятелна изложба
Награди: От международни дизайнерски конкурси и др.
Повече
Portrait

ВладимирДимитров живопис, графика, дизайн

Роден на 15.07.1967 г. във Варна.
Работи в областта на илюстрацията,
графичния дизайн, комикса,
исторически възстановки, живопис.
Повече
Portrait

Мария Кънчева живопис, дизайн

Родена на 27.07.1953 г. в София.
Завършила НХА – София, през 1976 г., специалност дизайн.
- 6 самостоятелни изложби
- От 1978 г. участва във всички ОХИ
- Участва в редица изложби и конкурси за приложна графика и оформление на книгата
Представител на ИКОГРАДА за България
Награди: За графичен дизайн, запазен знак и плакат
Повече
Portrait

Мария Христова живопис, графика, дизайн

Роден на 17.08.1981 г. във Варна
Завършила ТУ - Варна,
специалност инжeнерен дизайн
- Участия в национални и международни изложби
Работи в областта на графиката, живописта и графичния дизайн.
Повече
Portrait

Момчил Тачев склуптура, дизайн

Завършил НХА – София, през 2000 г., специалност изкуствознание.
Защитава доктурантура към ТУ - Варна
- Участва в множество общонационални и самостоятелни изложби
Работи в областта на скулптурата, дизайна и рекламата.
Повече
Portrait

Росен Радоев дизайн

Роден на 17.04.1951 г. във Варна.
Завършил НХА – София, през 1978 г., специалност дизайн.
Доцент по пространствен дизайн във ВСУ.
- Дизайнерско оформяне на редица обекти у нас и в чужбина
- Множество участия в национални и международни изложби
Награди: 9 национални и международни награди в областта на художествено-пространственото оформление.
Повече
Portrait

Савка Казаларска дизайн, текстил и мода

Родена през 1953 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1977 г., специалност промишлен дизайн.
От 2004 г. е доцент по специалността мода във ВСУ “Черноризец Храбър”.
- Множество реализирани дизайнерски проекти
Повече