Текстил и Мода

Portrait

Петко Петков текстил и мода

Роден на 20.10.1945 г. в София.
Завършил НХА – София, през 1972 г., специалност текстил при проф. Марин Върбанов.
От 1997 г. е доцент по специалността текстил във ВСУ “Черноризец Храбър”.
- От 1973 г. – участия във всички национални ОХИ на приложно-декоративното изкуство
- Много участия в групови изложби на СБХ в чужбина
Награди: Носител на много награди на СБХ.
Повече
Portrait

Савка Казаларска дизайн, текстил и мода

Родена през 1953 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1977 г., специалност промишлен дизайн.
От 2004 г. е доцент по специалността мода във ВСУ “Черноризец Храбър”.
- Множество реализирани дизайнерски проекти
Повече
Portrait

Тереза Павлова живопис, текстил и мода

Родена на 27.01.1975 г. във Варна.
Завършила НХА – София, през 1998 г., специалност текстил при проф. Вл. Овчаров и проф. В. Попнеделев.
От 1999 г. е преподавател по рисуване и живопис във ВСУ “Черноризец Храбър”.
- 4 самостоятелни и групови изложби
Повече